Chat Zalo Messenger Email Bản đồ
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ/THI CÔNG NHÀ PHỐ
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
HIỆN ĐẠI CHƯA NỘI THẤT
120,000 - 130,000

HỒ SƠ BAO GỒM

 

BẢN VẼ KIẾN TRÚC

BẢN VẼ KẾT CẤU

BẢN VẼ M & E

HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

DỰ TOÁN THI CÔNG

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

 

GIẢM 70% CHI PHÍ THIẾT KẾ KHI NHẬN THẦU THI CÔNG HOÀN THIỆN
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
HIỆN ĐẠI CÓ NỘI THẤT
160,000 - 180,000

HỒ SƠ BAO GỒM

 

BẢN VẼ KIẾN TRÚC

BẢN VẼ 3D NỘI THẤT

BẢN VẼ KẾT CẤU

BẢN VẼ M & E

HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

DỰ TOÁN THI CÔNG

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

GIẢM 70% CHI PHÍ THIẾT KẾ KHI NHẬN THẦU THI CÔNG HOÀN THIỆN
THIẾT KẾ TÂN CỔ ĐIỂN
CHƯA NỘI THẤT
140,000 - 150,000

HỒ SƠ BAO GỒM

 

BẢN VẼ KIẾN TRÚC

BẢN VẼ KẾT CẤU

BẢN VẼ M & E

HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

DỰ TOÁN THI CÔNG

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

 

GIẢM 70% CHI PHÍ THIẾT KẾ KHI NHẬN THẦU THI CÔNG HOÀN THIỆN
THIẾT KẾ TÂN CỔ ĐIỂN
CÓ NỘI THẤT
180,000 - 200,000

HỒ SƠ BAO GỒM

 

BÁN VE KIÉN TRÚC

BẢN VẼ 3D NỘI THẤT

BẢN VẼ KẾT CẤU

BẢN VẼ M & E

HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

DỰ TOÁN THI CÔNG

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

GIẢM 70% CHI PHÍ THIẾT KẾ KHI NHẬN THẦU THI CÔNG HOÀN THIỆN
ĐƠN GIÁ THI CÔNG THÔ: 3,600,000 - 3,700,000/M2
HOTLINE: 0906.840.567 (MR THẮNG)