Chat Zalo Messenger Email Bản đồ
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ/THI CÔNG NỘI THẤT
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
HIỆN ĐẠI CHƯA NỘI THẤT
120,000 - 140,000
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 

KHẢO SÁT MẶT BẰNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NĂNG

TƯ VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU

TƯ VẤN PHONG THỦY

5 LẦN ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ

BẢN VẼ 3D NỘI THẤT

BẢN VẼ 2D NỘI THẤT

BẢN VẼ M & E

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
HIỆN ĐẠI CÓ NỘI THẤT
140,000 - 160,000
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 

KHẢO SÁT MẶT BẰNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NĂNG

TƯ VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU

TƯ VẤN PHONG THỦY

5 LẦN ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ

BẢN VẼ 3D NỘI THẤT

BẢN VẼ 2D NỘI THẤT

BẢN VẼ M & E

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

THIẾT KẾ TÂN CỔ ĐIỂN
CHƯA NỘI THẤT
150,000 - 180,000
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 

KHẢO SÁT MẶT BẰNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NĂNG

TƯ VẤN SỬ DỤNG VẬT LIỆU

TƯ VẤN PHONG THỦY

5 LẦN ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ

BẢN VẼ 3D NỘI THẤT

BẢN VẼ 2D NỘI THẤT

BẢN VẼ M & E

GIÁM SÁT TÁC GIẢ

THIẾT KẾ TÂN CỔ ĐIỂN
CÓ NỘI THẤT
DỰA THEO
BẢN THIẾT KẾ

 

ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHỤ
THUỘC VÀO LOẠI VẬT LIỆU, KIỂU
DÁNG VÀ SỐ LUỢNG NỘI THẤT
KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ SẢN XUẤT

ĐẢM BẢO ĐÚNG CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU MÀ

KHÁCH HÀNG ĐÃ CHỌN

HOTLINE: 0906.840.567 (MR THẮNG)